انواع گیربکس خورشیدی

معرفی انواع مدل های گیربکسهای خورشیدی گیربکس خورشیدی یکی از انواع گیربکس صنعتی می باشد که در صنایع مختلفی کاربرد دارد . این نوع گیربکس حتی در صنایع نظامی نیز به واسطه لقی بسیار کم و دقت بالای آن بسیار استفاده میشود . گیربکس سیاره ای یا خورشیدی به سه دسته اصلی زیر تقسیم میشود […]

ادامه مطلب