نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران

نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران سرپمپ باید در تمام اوقات به نرمی و بدون سر وصدا و لرزش کار کن سطح آب در حوضچه و یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمان های مختلف بازرسی شودمحفظه آببندی از نظر نشتی چک شود• در صورت وجود پمپ های […]

ادامه مطلب