راهنمای انتخاب گیربکس خورشیدی

برای انتخاب گیربکس خورشیدی ابتدا باید مفاهیم اصلی را در نظر گرفت مفاهیم و مشخصات فنی ابتدا مقاله زیر را ابتدا مطالعه نماییدیکی از مواردی که برای انتخاب گیربکس دنده خورشیدی باید در نظر داشت در نظر گرفتن نوع سرویس ( یکسان U ، متوسط M ، سنگین H ) است که در جدول زیر به ان اشاره شده استتوان گرمایی توانی است که در ورودی گیربکس کاهنده سرعت به کار می رود که به صورت پیوسته کار میکند و دمای روغن داخلی چرخ دنده را در 90 درجه سانتی گراد در شرایط آزمایشی زیر تثبیت میکند.

انتخاب گیربکس خورشیدی

  1. سرعت ورودی : 1000 دور در دقیقهروغن کاری پاشش روغنچرخ دنده در موقعیت افقی که در معرض جریان مجدد هوا نیستروغن ISO VG 150دمای محیط 20 درجه سانتی گرادعملیات دمای محیطی توصیه شده برای گیربکس بین -20 تا 40 درجه سانتی گراد متغیر است . شرایط مختلفی برای استفاده وجود دارد که معیارهای خاصی را در نظر میگیرد که باید به صورت اختصاصی با سرویس فنی برای ان به توافق رسید . عملیات در دمای بالاتر از 40 درجه ممنوع است . مگر اینکه در توانی زیر توان گرمایی مجاز کار کنید و تست های عملیاتی مناسب را اجرنمایید
  • انتخاب گیربکس خورشیدی مناسب

  1. سرعت ورودیسرعت لازم خروجیگشتاور لازم خروجیمدت زمان لازمضریب سرویس که بر مبنای نوع کاربرد و شرایط استفاده محاسبه شده است با استفاده از کاتالوگ گیربکس ها میتوانید برای انتخاب گیربکس خورشیدی مناسب ، اندازه گیربکس را از جدول گشتاور نامی انتخاب کرده و سپس از جدول داده های فنی ، گیربکس کاهنده ای نزدیک به مقدار لازم خود را انتخاب نماییدبرای انتخاب گیربکسهای خورشیدی براساس توان ورودی ( الکتروموتور یا هیدروموتور ) میتوانید با استفاده از کاتالوگ و جداول مربوط به هر کیلووات ( حداقل 1.5 کیلووات ) ، مدل مناسب را انتخاب نمایید.
مقالات پیشنهادی  روغن کاری گیربکس خورشیدی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.