انکودر SEW | Encoder

انکودر به نوعی رمزگذار میگویند که در دسته محصولات حسگر و یا الکتروماتیکی قرار میگیرد . انکودر به محور گردانی متصل شده است که باعث میشود میزان چرخش محور به طور دقیق اندازه گیری شودانکودر میزان دقیق چرخش آنالوگ را به شکل پالس در خروجی نمایش میدهد . البته گاهی هم به شکل سیگنال نمایش میدهد که جابجایی دورانی ، سرعت وشتاب را به شکل دقیق اندازه گیری میکند . انکودر در الکتروموتور هم استفاده میشود و در محرکه های دورانی نیز استفاده خاصی از آن میشود.

 کاربردهای انکودر SEW | Encoder

یکی از کاربردهای انکودر در سیستم های آسانسوری است به طوری که انکودر میتواند اندازه گیری دقیقی ایجاد کرده و فیدبک به کنترلر ارسال نماید به این ترتیب اتاقک آسانسور تا درب مورد را ارزیابی نمایدآیا می خواهید همه چیز را حتی در مرحله نصب و راه اندازی درست انجام دهید؟
آیا می خواهید با داشتن درایو نصب شده از عملکرد صحیح سیستم خود اطمینان حاصل کنیدفناوری بازرسی شده است؟ آیا می خواهید ماشین آلات و فرآیندهای سیستم خود را با استفاده از آن بهینه کنیدبرنامه نویسی سفارشی و خاص برنامه؟ یا می خواهید هزینه ها را کاهش دهید و از آن جلوگیری کنید.

فناوری انکودر SEW | Encoder

ما به شما کمک می کنیم تا فناوری درایو خود را به درستی نصب کنید. می توانید بهره مند شویدتجربه پروژه ما برای کوتاه کردن زمان نصب شما و محافظت از شماعملکرد سیستم ما از ارائه پشتیبانی در هر مرحله خوشحالیمبازرسی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برای تکمیل پروژهبرنامه ریزی در رابطه با فناوری درایوما است.

مقالات پیشنهادی  تعمیر و نگهداری گیربکس

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.