پمپ استخری

سرگل (سرجت) استخر چیست؟ همان ورودی‌های استخر هستند که وظیفه آنها توزیع آب در استخر است،به گونه‌ای که کلر آزاد باقیمانده در سراسر آب استخر به اندازه کافی باشد. در تعیین محل این ورودی‌ها باید دقت نمود که در گوشه‌های استخر مناطق مرده ایجاد نگردد.(منظور مناطقی هستند که تحت پوشش آب ورودی قرار نمی گیرند.)

ورودی  پمپ استخری

به همین منظور باید ورودی‌ها را در فاصله ۱/۵ متری از گوشه‌های استخر و به گونه‌ای تعبیه نمود که آب به طور مماس بر دیواره مجاور جریان یافته و یک گردش مارپیچی حاصل آید تا تخلیه آب ورودی با آب موجود سریع تر صورت گیرد . همچنین باید یک ورودی آب در هر تورفتگی مربوط به پله ها (در استخر کودکان، معلولان و ….) قرار داده شود.برای ترکیب بیش از 40 سال سنت تجاریبا تحول تکنولوژیکی که این بخشمدیریت و مدیریت آب نیاز دارد، استهدفی که DAB به تحقق آن دست یافته استیک پروژه جاه طلبانه و چالش برانگیزتعهدی که به ثمر نشسته است،

ترکیب پمپ استخری

که امروزی با ترکیب تمام موارد ایجاد شده استنیروهایی که DAB را تشکیل می دهند، از افراد آن گرفته تا آن هامشتریان ا چندین خرید در سال های اخیر، DABبه این هدف رسیده است که به عنوان شناسایی شده استیک شریک منحصر به فرد در بازار الکترونیک است.پمپ ها، موتورهای پمپ های مستغرق وراه حل های الکترونیکی برای سیستم های پمپاژتوانایی حساب کردن، درونی، روی موارد مختلففن آوری به معنای، نه تنها چابکی بیشتر استاز امکانات تولید، بلکه برای بهتر شدنکنترل خود محصولات است.

مقالات پیشنهادی  گیربکس خورشیدی Bonfiglioli بونفیلیولی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.