پمپ اسیدی صنعتی

یکی از خطراتی که در صورت عدم استفاده از پمپ اسیدی در صنایع سنگین و خطرناک ممکن است رخ دهد ؛ نشت سیال به بیرون از دستگاه است البته ممکن است که بخار اسیدی آن نیز به بیرون از دستگاه راه پیدا کند . در این صورت نه تنها دستگاه شما آسیب دیده و به مرور زمان آسیب دیده و از رده خارج میشود و شما به اجبار باید خسارت زیادی را بپردازید بلکه برای نیروهای انسانی بسیار خطرناک است و ممکن است این بخارهای اسیدی باعث بیماری در افراد درون محیط کار شود.

  خطرات. پمپ اسیدی صنعتی

خطراتی که نشتی به همراه دارد : در اول باعث میشود که خورندگی سیال اسیدی درون دستگاه را از بین برده و عملکرد پمپ به مرور زمان به صفر برسد و خسارت زیادی را به کار شما برساند . آسیب مستقیمی که این عمل ایجاد کند : در صورتی که اسید به بیرون از دستگاه راه پیدا کند و با فلزات روی سطوح آن برخورد کند باعث ایجاد بخار سمی میشود که این بخار ها باعث آسیب به بدن انسان ( سیستم تنفسی ، چشم ها ، سیستم عصبی و … ) میشود . 

نشست  پمپ اسیدی صنعتی

همچنین نشتی سیالات باعث آزاد شدن گاز هیدروژن میباشد ( ممکن از تماس یک ماده ی قابل اشتعال با فلزات دیگر به دست بیاید) و این گاز میتوان در یک فضای بسته انفجار و آتش سوزی را به همراه داشته باشد . نشت مایعات اسیدی مانند سولفوریک اسید و تماس آن با فلزات دیگر ، باعث آزاد شدن سولفور دی اکسید میشود و این گاز نیز قابل اشتعال بوده و ریسک آتش سوزی دارد . آسیب دیگری که میتواند به همراه داشته باشد آزاد شدن گازهای سمی در محیط کار است که میتواند موجب آسیب یا حتی مرگ نیروی کار شود

مقالات پیشنهادی  انواع برند پمپ ضد اسید

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.