نحوه محاسبات نسبت تبدیل گیربکس خورشیدی

در این روش باید ابتدا تعداد دنده های روی دنده ورودی و خروجی را شمرد سپس باید تعداد شمرده شده از دنده های خروجی را بر تعداد دنده ورودی تقسیم کرد تا نسبت تبدیل گیربکس به دست آید .روش دوم: درصورتی‌ که امکان شمردن دندانه‌ های چرخ‌ دنده گیربکس وجود نداشته باشد باید از روش اندازه‌ گیری قطر دنده های ورودی و خروجی (فاصله مرکز چرخ‌ دنده تا نقطه اتصال دنده‌ ها) گیربکس نسبت تبدیل گیربکس را محاسبه نمود بدین‌ صورت که کافی است قطر دنده خروجی را بر قطر دنده ورودی تقسیم نمود.

اندازه‌گیری گشتاور خروجی گیربکس

پس از مشخص شدن نسبت تبدیل گیربکس  برای محاسبه گشتاور لازم است تا گشتاور الکتروموتور و یا منبع توان متصل را متناسب با نسبت تبدیل گیربکس افزایش داد به‌ عنوان‌ مثال درصورتیکه گشتاور ورودی موتور 10 پوند بر فوت باشد و نسبت تبدیل گیربکس 1 به 10 باشد، گشتاور خروجی 100 پوند بر فوت خواهد بود.البته برای محاسبه عدد واقعی گشتاور خروجی گیربکس لازم است تا گشتاور محاسبه‌ شده را در میزان پرفرمنس گیربکس که توسط کارخانه سازنده گیربکس محاسبه‌ و اعلام شده است، ضرب نمود. در محاسبات مهندسی اغلب راندمان گیربکس 100 درصد در نظر گرفته می‌شود و این در حالی است که میزان قابل‌ توجهی از قدرت و توان انتقالی توسط گیربکس به دلیل اصطکاک میان چرخ‌ دنده‌ ها کاهش می‌یابد.

.راهنمای انتخاب صحیح گیربکس خورشیدی

اولین و مهم ترین مرحله انتخاب یک گیربکس ستاره ای محاسبات آن می باشد که اگر این عمل به‌ درستی انجام نشود ، امکان دارد گیربکس انتخابی از لحاظ توان قدرت کم تری داشته باشد یا حتی بالعکس آن نیز ممکن است که گیربکس انتخابی بسیار قوی تر از نیاز باشد و هزینه اضافه ای دربر داشته باشد.

مقالات پیشنهادی  فروش گیربکس خورشیدی چینی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.