تعطیلی دفتر گروه صنعتی درویش

با توجه به شیوع ویروس منحوس کوید19 در کشور و مصوبات ستاد مبارزه با کرونا که منجر به تعطیلی اصناف غیرضرور شده است ، ناچارا مجبور به تعطیلی دفتر گروه صنعتی درویش شده ایم . اما همکاران و مشتریان گرامی میتوانند از طریق شماره های تماس زیر و همچنین تماس از طریق وب سایت و ایمیل با ما در تماس باشند و محصولات درخواستی خود را استعلام و تهیه نمایند.

برخی تعطیلی دفتر گروه صنعتی درویش

برخی اصلاحات فنی در اقدامات موجود انجام شده استنیز ضروری می شوند. به ویژه، تعریف از”خدمات دلالی” باید روشن شود. در مواردی که
خرید، فروش، عرضه، انتقال یا صادرات کالاو فناوری یا خدمات مالی و فنیممکن است توسط یک مقام صلاحیتدار شمارهمجوز جداگانه خدمات دلالی مرتبط خواهد شدمورد نیاز باشد.تعریف “انتقال وجوه” باید باشدگسترش به نقل و انتقالات غیر الکترونیکی به منظور مقابلهتلاش برای دور زدن اقدامات محدود کننده(6) اقدامات بازنگری شده محدود کننده در مورد استفاده دوگانهکالاها باید همه کالاها و فناوری تعیین شده را پوشش دهند.

انتقال تعطیلی دفتر گروه صنعتی درویش

در پیوست I به مقررات شورا (EC) شماره 428/2009در 5 مه 2009 یک رژیم جامعه برایکنترل صادرات، انتقال، دلالی و ترانزیتاز اقلام دو منظوره (4)، به استثنای موارد خاصاقلام در قسمت 2 از دسته 5 آن با توجه به آنهااستفاده در خدمات ارتباطی عمومی در ایران با این حال،ممنوعیت های ماده 2 این آیین نامه را ندارداعمال برای فروش، عرضه، انتقال یا صادرات کالا وفن آوری که به تازگی در ضمیمه I یا II این آیین نامه فهرست شده است و قبلاً مجوزی برای آن صادر شده است.

مقالات پیشنهادی  گیربکس خورشیدی ایتالیایی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.