موتور الکتریکی

ترمز الکتروموتور
تیر, 1399 بدون نظر موتور الکتریکی
همانطور که از نام  این نوع از ترمز ها مشخص است عملکردشان به صورت مکانیکی میباشد ، در ساختار این ترمز از یک دیسک  ثابت و یک دیسک وصل به قسمت اصلی الکتروموتور است مورد استفاده قرار میگیرد . دیسک هایی که در این نوع از ترمز الکتروموتور ها به کار ...
ادامه مطلب