پمپ ضد اسید مگنتی

پمپ ضد اسید مگنتی چیست پمپ ضد اسید مگنتی در حقیقت یک پمپ سانتریفوژ بوده که محرک آن از نوع مغناطیسی است و انتقال حرکت از موتور الکتریکی به ایمپلر پمپ از طریق میدان و نیروی مغناطیسی انجام می گیرد. (در حقیقت بین شافت الکتروموتور و شافت پمپ هیچ گونه اتصال مکانیکی وجود ندارد و [...]
ادامه مطلب

سیستم های انتقال اسید

سیستم های انتقال اسید خوردگی يك پديده مستمر و ويرانگر است و يكی از بخش‌هايی كه خوردگی و روش‌های كنترل در آن از اهميت بسيار ويژه‌ای برخوردار است، ديگ‌های بخار است كه  صنايع از قبيل نيروگاه‌ها، پتروشيمی‌ها و ... بدان وابستگی حياتی دارند. همچنین خطوط بهره برداری این صنایع  که در شرایط خاص دما، و [...]
ادامه مطلب