پمپ دنده ای

پمپ Allweiler پمپ دنده ای BSM پمپ Imo پمپ دنده ای ایران تولید به چه نوع پمپ‌هایی ، پمپ‌ دنده ای میگویند؟ پمپ‌هایی با جابه جایی مثبت که با چرخ دنده‌های در هم تعبیه شده است را پمپ‌ دنده ای نامیده میشود . این نوع پمپ‌‌ها به‌طور پیوسته مقدار ثابت و مشخصی از سیالات را [...]
ادامه مطلب