رشد متوسط ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تولیدکالاهای منتخب صنعتی در 5 ماه امسال بیشترین حجم تولید در این گروه های کالایی به الیاف اکریلیک با رشد 189.5درصد اختصاص داردعلاوه بر این در مجموع از 28 گروه کالایی منتخب صنعتی، تولید دو کالای ماشین لباسشویی افزایش 58.0درصدی و تلویزیون 78.7 درصدی داشته و مابقی کالاها با رشد زیر 40 درصدی تولید روبه روشده اند.

حق رشد متوسط ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی

حق چاپ © 2019 وزارت بازرگانی و صنعت، سلطان نشین عمان و ایالات متحدهسازمان توسعه صنعتی ملل.عناوین به کار رفته و ارائه مطالب در این نشریه دلالت بر این نداردبیان هر گونه نظری از سوی دبیرخانه یونیدو یا MOCI در رابطه باوضعیت حقوقی هر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه، یا مقامات آن، یا در مورد تحدید حدوداز مرزها یا مرزهای آن.عناوینی مانند “توسعه یافته”، “صنعتی” و “در حال توسعه” برای آمار در نظر گرفته شده است.راحت است و لزوماً قضاوتی در مورد وضعیتی که یک کشور به آن رسیده است بیان نمی کندمنطقه در فرآیند توسعهذکر نام شرکت یا محصولات تجاری به معنای تایید MOCI است .

نفت رشد متوسط ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی

نفت پیشرفت قابل توجهی را برای ایران به ارمغان آورده استسلطان نشین عمان استانداردهای زندگی دارندعمانی ها از دسترسی به کالاها، خدمات و
فرهنگ ها از سراسر جهان و سلطنتپیشرفت های چشمگیری در زمینه سلامت، سواد وتحصیلات. درآمدهای نفتی نیز نقش داشته استنوسازی زیرساخت ها خواهد بوددر دسترس فرزندان و نوه هایمان است. روغنمطمئناً به ایفای نقش در تسهیل ادامه خواهد دادتوسعه در سال های آینده
متأسفانه اتکا به نفت نیز خطرات خود را دارد. آی تیوابستگی ایجاد می کند و مانند هروابستگی – پتانسیل را محدود می کند، قضاوت ابرها
و تصمیم گیری را مغرضانه می کند. آینده فقط استاز نظر قیمت و حجم نفت دیده می شود ومدیریت اقتصادی به تضمین کاهش می یابد.

مقالات پیشنهادی  نصب ترمز روی الکتروموتور

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.