قیمت گیربکس خورشیدی

در این صفحه به زودی لیست کامل قیمت گیربکس خورشیدی مختلف را درج خواهیم کرد 

 

 

Type - مدل شروع قیمت از ( تومان )
گیربکس خورشیدی رجیانا سایز 65
گیربکس خورشیدی Reggiana سایز 105
گیربکس خورشیدی رجیانا سایز 110
گیربکس خورشیدی Reggiana سایز 210
گیربکس خورشیدی رجیانا سایز 310
گیربکس خورشیدی Reggiana سایز 510
گیربکس خورشیدی رجیانا سایز 710
گیربکس خورشیدی Reggiana سایز 810
گیربکس خورشیدی رجیانا سایز 1010
گیربکس خورشیدی Reggiana سایز 1700

Type - مدل قیمت ( تومان )
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 300
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 301
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 303
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 304
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 305
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 306
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 307
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 309
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 310
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 311
گیربکس خورشیدی بونفیلیولی
سایز 313
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 314
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 315
گیربکس خورشیدی Bonfiglioli
سایز 316
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 317
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 318
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 319
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 321
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 323
گیربکس سیاره ای بونفیولی سایز 325

Type - مدل محدوده نسبت تبدیل دور حداکثر گشتاور (Nm)قیمت ( تومان )
گیربکس خورشیدی STM
سایز 10
3.48 الی 26782000تماس بگیرید
گیربکس خورشیدی STM
سایز 20
3.48 الی 26783700//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 25
3.48 الی 21534500//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 30
3.6 الی 27996000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 35
3.6 الی 23147200//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 40
12.53 الی 279911000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 50
3.6 الی 279911000تماس بگیرید
گیربکس خورشیدی STM
سایز 70
3.6 الی 159513000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 80
3.5 الی 281816500//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 90
12.6 الی 281823000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 95
12.6 الی 233024000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 100
3.5 الی 281824000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 150
3.72 الی 242240000تماس بگیرید
گیربکس خورشیدی STM
سایز 180
15.84 الی 204141000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 200
4.4 الی 116341000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 250
3.63 الی 244664000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 280
12.69 الی 244664000تماس بگیرید
گیربکس خورشیدی STM
سایز 300
3.52 الی 228872000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 350
4.04 الی 288290000//
گیربکس خورشیدی STM
سایز 360
15 الی 247790000//

Type - مدل شروع قیمت ( تومان )
گیربکس خورشیدی اصفهان دورمتغیر سایز 65از 4.500.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 105از 5.600.000
گیربکس خورشیدی اصفهان دورمتغیر سایز 210از 6.100.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 310از 7.100.000
گیربکس خورشیدی اصفهان دورمتغیر سایز 510از 8.600.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 710از 9.600.000
گیربکس خورشیدی اصفهان دورمتغیر سایز 810از 12.700.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 1010از 16.000.000
گیربکس خورشیدی اصفهان دورمتغیر سایز 1700از 22.000.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 2500از 41.000.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 3500از 57.000.000
گیربکس خورشیدی شهباز گیربکس سایز 6500از 108.000.000
مقالات پیشنهادی  خرید و فروش گیربکس دست دوم و استوک

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.